Om oss

Välkommen till Born Bygg

Born Bygg är en etablerad snickerifirma som funnits i över tjugo år. Vi lägger stor vikt vid professionellt utövande med kvalité och nöjda kunder. Som kund kan du beställa allt från enklare snickeri till helhet, då vi tar ett totalansvar och erbjuder hela byggprocessen från arkitekt till slutbesiktning och färdigt projekt.

Born Bygg

Hus som andas

Ditt hus har ett eget liv. Precis som dess invånare.

När du låter ditt hus andas, eller du erbjuder dess andningsbara byggnadselements naturliga förhållanden, mår ditt hus bra och under en lång tid.

En struktur som andas är frisk och livet i ett hus som andas är syrerikt. En välbyggd struktur som andas är lufttät och släpper inte in mer luft i rummet genom strukturen. Rummets andningsförmåga förbättrar rumsluften genom att påverka dess centrala faktor, luftfuktigheten i rummet, vilken har en betydande inverkan på de boendes värme- och boendekomfort:

  • Hur våra sinnen uppfattar luftkvaliteten
  • Materialens beständighet
  • Energiförbrukning
  • Naturlig fuktkontroll och torkförmåga

Andningsförmåga är förmågan att binda, överföra och frigöra fukt och strukturens torknings kapacitet.

Det finns fukt i luften, osynlig vattenånga som tränger in överallt. Luftfuktigheten i ett rum varierar på samma sätt som luftfuktigheten utomhus. Fukten tenderar att stabiliseras och vattenånga flyttar till torrare platser. Det är dock omöjligt att förhindra att fukt kommer in i strukturen. Därför är det klokt att välja ett isolermaterial som kan hantera och överföra vattenånga på ett naturligt sätt. Alla material i väggen behöver kunna hantera fukt. I en öppen konstruktion behöver alla material och även färgskikt släppa igenom vattenånga. Dessutom får inte materialen skadas av att suga upp och släppa ifrån sig fukt.

Vi tipsar om material för många olika lösningar för innevägg och yttervägg som lämpar sig för diffusionsöppna kontruktioner. Du kan välja fibergips och få en slät insida du sedan målar med till exempel äggoljetempera eller emulsionsfärg. Du kan också sätta träpanel eller använda lera som hjälper till att hålla ett friskt inomhusklimat genom att fuktbuffra. När luftfuktigheten inne är hög suger materialet fukt och när den är lägre släpper den tillbaka det. Lera har naturligt en otroligt låg fuktkvot vilket gör att den suger fukt från materialen runt sig och på så sätt minskar risken för mögel som endast bildas vid en hög relativ fuktighet under längre tid.

Vi ser många fördelar med att bygga diffusionsöppet. Bättre inomhusklimat, minskad risk för fuktskador på grund av byggfukt eller senare tillförd fukt och materialen som används kommer i stor utsträckning från förnyelsebara och miljömässigt rimliga källor.